Phân tích đánh dấu forex

phân tích đánh dấu forex

Vui lòng tham khảo tư vấn tài chính được cấp phép của bạn để quyết định xem giao dịch ngoại tệ có phù hợp với tình hình tài chính cá nhân của bạn hay không. Cách bắt đầu giao dịch mua bán. Với khả năng đòn bẩy và phòng ngừa, các lựa chọn có thể giúp hạn chế rủi ro trong khi mang lại tiềm năng lợi nhuận không giới hạn. Nếu bạn chưa có tài khoản Fidelity, hãy mở và cấp tài khoản ngay bây giờ. Để được trợ giúp thiết lập tài khoản giao dịch tùy chọn của bạn, hãy gọi cho chúng tôi.

Các câu hỏi thường gặp. Đăng kí trực tuyến hoặc bằng điện thoại. Nếu bạn có tài máy quét ngoại hối, bạn có thể đăng ký trực tuyến Yêu chủ forex mmm hoặc gọi một chuyên gia đầu tư tại 800-353-4881. Hãy sẵn sàng cung cấp những điều sau: Thu nhập hàng năm Tùy chọn kinh doanh kinh nghiệm Giá cuộc gọi marigin cấp forex com tài sản ròng và tài sản ròng.

Tải về, in, và hoàn thành Tuỳ chọn Ứng dụng (PDF) Hoàn thành Thỏa thuận Bổ sung Tùy chọn Spread (PDF) để thương mại tùy chọn lây lan trong IRA được phê duyệt Một khi bạn đã điền vào các mẫu đơn thích hợp, vui lòng gửi đến: Cincinnati, OH 45277-0002. Các nhà giao dịch ngoại hối kiếm được bao nhiêu tiền tôi sẽ thông báo cho bạn biết bạn phân tích đánh dấu forex chấp nhận cấp độ tùy chọn thương mại nào - bằng email trong 1 đến 2 ngày hoặc bằng Thư của Hoa Kỳ trong 3 đến 5 ngày - dựa trên tùy chọn phân phối của bạn.

Hoặc gọi cho chúng tôi sau 48 giờ tại 800-343-3548 và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin phê duyệt của bạn. Để giao dịch biểu đồ ngoại hối hàng ngày hiểu thêm về các lựa chọn giao dịch, hoặc để thương mại bằng nền tảng mạnh mẽ của chúng tôi Trader Pro, hãy tham khảo những điều sau: Các câu hỏi thường gặp. Phần mềm tin tức ngoại hối chiến lược giao dịch quyền chọn có nhiều mức độ rủi ro và sự phức tạp khác nhau. Không phải tất cả các chiến lược đều phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Có năm mức độ chấp thuận giao dịch quyền chọn và yêu cầu phê duyệt sẽ cao hơn cho mỗi cấp bổ sung vì có nhiều rủi ro hơn cho forex crunch aud usd và Fidelity.

Tình hình tài chính, kinh nghiệm giao dịch và mục tiêu đầu tư của bạn được xem xét để phê duyệt. Nếu yêu cầu lựa chọn Mức 3 hoặc cao hơn, bạn cũng cần phải đăng ký khoản ký quỹ trong tài khoản của mình. Các giao dịch quyền chọn được phép cho mỗi cấp độ giao dịch quyền chọn năm: Mức 1 là văn bản viết tay về các lựa chọn cổ phần. Mức 2 bao gồm Mức 1, cộng với mua các cuộc gọi và đặt giá trị (vốn chủ sở hữu, chỉ số, tỷ giá và chỉ số tỷ lệ lãi suất), viết các khoản thanh toán bằng tiền mặt, mua các cọc hoặc các kết hợp (vốn chủ sở hữu, chỉ số, tỷ giá và chỉ số lãi suất).

Lưu ý rằng khách hàng được chấp thuận lựa chọn giao dịch trong các tài khoản hưu trí được coi là được chấp thuận cho Cấp 2. Mức 3 bao gồm Mức 1 và Mức 2, cộng với mức chênh lệch về vốn cổ phần và giấy tờ được bao trả. Cấp độ 4 bao gồm các mức 1, 2, và 3, cộng với các điều khoản về quyền chọn cổ phần không được phát hiện (trần truồng) và các phát hiện không có dấu vân tay hoặc các kết hợp trên cổ phiếu. Cấp độ 5 bao gồm các mức 1, 2, 3, và 4, cộng với việc viết các tùy chọn chỉ mục, phát hiện các dấu ngoặc kép hoặc các kết hợp trên các chỉ mục, và các chỉ số lây lan.

Thoả thuận Lựa chọn là một phần của Tuỳ chọn Ứng dụng. Khi bạn hoàn thành Ứng dụng Tuỳ chọn, bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Tùy chọn. Sau khi bạn đăng nhập vào Fidelity, trên trang Margin và Options, chọn Add để hoàn thành ứng dụng Options. Để thương mại các lựa chọn trên lề, bạn cần một Hợp đồng Margin trên tập tin với Fidelity. Sau khi bạn đăng nhập vào Fidelity, bạn có thể xem lại trang Margin và Options để xem bạn có thỏa thuận hay không.

Nếu bạn không có Hợp đồng Margin, bạn phải thêm tiền ký quỹ hoặc sử dụng tiền mặt. Các lựa chọn nhiều chân là hai hoặc nhiều giao dịch tùy chọn, hoặc "chân", đã mua và hoặc bán đồng thời để đạt được một mục tiêu đầu tư nhất định. Thông thường, các lựa chọn nhiều chân được giao dịch theo một phương thức giao dịch quyền lựa chọn nhiều chân cụ thể.

Với một lựa chọn cuộc gọi, người mua có quyền mua cổ phần của chứng khoán bảo đảm bên dưới với một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Với một quyền chọn bán, người mua có quyền bán cổ phần của chứng khoán bảo đảm bên dưới với một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể truy cập Thỏa thuận Thương mại Lựa chọn của Fidelity trên trang Giới Thiệu về Quyền Lựa Chọn trong Sổ tay Môi giới trực tuyến của Fidelity.

com. Ngoài ra, Fidelity. com cung cấp các tài liệu giáo dục tuỳ chọn toàn diện trong Trung tâm Kiến thức, trong Tìm hiểu về Các lựa chọn và từ Hội đồng Quản trị Tùy chọn Chicago (CBOE). Lưu ý: Mặc dù các tùy chọn có thể cung cấp sự đa dạng trong danh mục đầu tư nhưng chúng không phù hợp với mọi người vì chúng có thể mang lại rủi ro đáng kể. Truy cập Trung tâm Kiến thức của chúng tôi để tìm hiểu thêm về phần giới thiệu video tùy chọn của chúng tôi. Giao dịch quyền chọn gây ra rủi ro đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

Một số chiến lược lựa chọn phức tạp mang thêm nguy cơ. Trước khi lựa chọn giao dịch, vui lòng đọc Đặc điểm và Rủi ro của Các Tùy chọn Tiêu chuẩn.

Tài liệu hỗ trợ cho bất kỳ khiếu nại nào, nếu có, sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Có những chi phí bổ sung liên quan đến các chiến lược lựa chọn đòi hỏi nhiều lần mua và bán các lựa chọn như spread, straddles, và collars, so với một trade option. Tùy chọn nhị phân là gì. Các lựa chọn nhị phân hoạt động như thế nào. Một tùy chọn nhị phân yêu cầu một câu hỏi có không đơn giản: Nếu bạn nghĩ rằng có, bạn mua các tùy chọn nhị phân. Nếu bạn nghĩ không, bạn bán.

Sơ đồ trang web | Copyright ©