Nhà phân tích kỹ thuật thị trường forex

nhà phân tích kỹ thuật thị trường forex

000 đô la Mỹ vào Apple (AAPL), giao dịch khoảng 127 đô la mỗi cổ phần. Với số tiền này, anh ta cô ta có thể mua 39 cổ phiếu với giá 4953 USD. Giả sử khi đó giá của cổ phiếu tăng khoảng 10 robot forex scalping nhà phân tích kỹ thuật thị trường forex trong hai tháng tới. Bỏ qua bất kỳ khoản phí môi giới, hoa hồng hay phí giao dịch, danh mục đầu tư của thương nhân sẽ tăng lên 5448, khiến cho thương nhân thu được 448 hoặc khoảng 10 vốn đầu tư. Với ngân sách đầu tư sẵn có của thương nhân, họ có thể mua 9 lựa chọn với giá 4.

997,65 đô la. Quy mô hợp đồng là 100 cổ phần của Apple, do đó, thương nhân đang thực hiện một thỏa thuận của 900 cổ phiếu của Apple. Theo kịch bản trên, nếu giá tăng lên 140 vào lúc kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2015, lợi nhuận của nhà kinh doanh từ vị trí tùy chọn sẽ như sau: Lợi nhuận thuần từ vị trí này sẽ là 11. nhà phân tích kỹ thuật thị trường forex - 4. 997. 65 6. giao dịch ngoại hối qua paypal hoặc 135 lợi nhuận trên vốn đầu tư, lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc kinh doanh trực tiếp tài sản.

Nguy cơ của phương pháp: Thiệt hại tiềm năng của thương nhân từ một cuộc gọi dài hạn được giới hạn ở mức phí bảo hiểm. Lợi nhuận tiềm năng là không giới hạn, có nghĩa là lợi nhuận sẽ tăng lên nhiều như giá tài sản cơ bản tăng lên.

Đây là vị trí ưa thích của thương nhân là: Mang lại lợi nhuận cơ bản nhưng không muốn chịu rủi ro chuyển động bất lợi theo phương pháp bán ngắn. Mong muốn tận dụng vị trí đòn bẩy. Nếu một nhà đầu tư đang giảm giá trên thị trường, ông ta có thể bán một tài sản như Microsoft (MSFT) chẳng hạn. Tuy nhiên, việc mua một quyền chọn bán cổ phần có thể là nhà phân tích kỹ thuật thị trường forex phương pháp thay thế. Một lựa chọn đặt sẽ cho phép thương nhân được hưởng lợi từ vị trí nếu giá cổ phiếu giảm.

Nếu mặt khác giá cả tăng, thương nhân sau đó có thể để cho các tùy chọn hết hạn vô giá trị chỉ mất phí bảo hiểm. Rủi ro của phương pháp: Khả năng mất mát được giới hạn trong phí bảo hiểm trả cho phương án (chi phí của phương án nhân với quy mô hợp đồng). Vì chức năng hoàn trả của việc đặt dài được định nghĩa là tối đa (giá thực hiện - giá cổ phiếu - 0) lợi nhuận tối đa từ vị trí bị giới hạn, vì giá cổ phiếu không thể giảm xuống dưới 0 (Xem biểu đồ).

Đây là vị trí ưa thích của thương nhân: Mong đợi không thay đổi hoặc tăng nhẹ giá cơ sở. Bạn muốn hạn chế tiềm năng lộn xộn trong việc trao đổi sự bảo vệ hạn chế có giới hạn. Phương thức gọi được bảo hiểm liên quan đến vị trí ngắn trong một lựa chọn cuộc gọi và một vị trí dài trong nội dung cơ bản. Vị trí dài đảm bảo rằng người viết cuộc gọi ngắn sẽ cung cấp giá cơ bản khi thương nhân kinh doanh dài lựa chọn. Với một trong số các tùy chọn cuộc gọi tiền, một thương nhân thu thập một khoản phí bảo hiểm nhỏ, cũng cho phép tiềm năng lộn ngược hạn chế.

Khoản phí bảo hiểm thu được bao gồm các khoản lỗ tiềm ẩn ở một mức độ nào đó. Nói chung, phương pháp tổng hợp lặp lại tùy chọn đặt mua ngắn như minh họa trong biểu đồ dưới đây. Giả sử vào ngày 20 tháng 3 năm 2015, một thương nhân sử dụng 39,000 để mua 1000 cổ phần của BP (BP) ở mức 39 đô la một cổ phiếu và đồng thời viết một lựa chọn gọi 45 đô la với chi phí là 0,35 đô la, sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 6.

Thu nhập thuần từ phương pháp này là một dòng chảy ra 38,650 (0,35 1,000 - 39 1,000) và do đó tổng chi phí đầu tư được giảm bằng phí bảo hiểm 350 thu được từ vị trí quyền chọn cuộc gọi ngắn. Phương pháp trong ví dụ này hàm ý rằng các nhà kinh doanh không mong đợi giá sẽ di chuyển trên 45 hoặc thấp hơn đáng kể dưới 39 trong ba tháng tới. Các khoản lỗ trong danh mục chứng khoán lên tới 350 đô la (trong trường hợp giá giảm xuống 38,65 đô la) sẽ được bù đắp bởi phí bảo hiểm thu được từ vị trí quyền chọn, do đó sẽ có một sự bảo vệ hạn chế.

Rủi ro của phương pháp: Nếu giá cổ phiếu tăng hơn 45 đô la khi hết hạn, thì sẽ thực hiện lựa chọn ngắn hạn và thương nhân sẽ phải giao hàng, bỏ hoàn toàn. Nếu giá cổ phiếu giảm đáng kể dưới 39 đô la ví dụ 30, tùy chọn sẽ hết hạn vô giá trị, nhưng danh mục cổ phiếu cũng sẽ mất giá trị đáng kể đáng kể một khoản bồi thường nhỏ bằng số tiền phí bảo hiểm. Vị trí này sẽ được ưa thích bởi các thương nhân sở hữu tài sản cơ bản và muốn được bảo vệ suy giảm. Phương pháp này liên quan đến một vị trí dài trong nội dung cơ bản và cũng như vị trí đặt quyền chọn dài.

Một phương pháp khác sẽ bán tài sản cơ bản, nhưng thương nhân có thể không muốn thanh lý danh mục đầu tư. Có lẽ vì anh ta mong muốn đạt được lợi nhuận cao trong thời gian dài và do đó tìm cách bảo vệ trong ngắn hạn. Nếu giá cơ bản tăng lên khi đáo hạn thì quyền chọn hết hạn sẽ không còn giá trị và thương nhân mất phí bảo hiểm nhưng vẫn có lợi ích từ việc tăng giá cơ bản mà mình đang nắm giữ. Mặt khác, nếu giá cơ bản giảm đi, vị trí đầu tư của thương nhân sẽ mất giá nhưng sự mất mát này phần lớn được che phủ bởi lợi ích từ vị trí quyền chọn bán được thực hiện trong các trường hợp nhất định.

Do đó, vị trí đặt bảo vệ có thể được coi là một phương pháp bảo hiểm có hiệu quả. Người giao dịch có thể ấn định giá thực hiện dưới mức giá hiện tại để giảm phí bảo hiểm tại chi phí giảm bảo hộ giảm giá. Đây có thể được coi là bảo hiểm khấu trừ. Giả sử một nhà đầu tư mua 1. 000 cổ phần của Coca-Cola (KO) với giá 40 và muốn bảo vệ đầu tư từ những biến động giá bất lợi trong ba tháng tới.

Có sẵn các tùy chọn đặt sau: 15 tháng 6 năm 2015. Bảng hàm ý rằng chi phí bảo vệ tăng lên cùng với mức độ của nó.

Ví dụ, nếu thương nhân muốn bảo vệ danh mục đầu tư đối với bất kỳ sự sụt giảm giá nào, ông có thể mua 10 quyền chọn bán với giá đình công là 40 đô la.

Sơ đồ trang web | Copyright ©