Fpa forex trường quân sự

fpa forex trường quân sự

00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100. 00 ITM 912,98 902,00 0.

0038 IV đã được thay đổi quá đáng. Tôi thích web của bạn và excel bảng tính rất nhiều, họ là tốt nhất trong. Cảm ơn nhiều.

Peter ngày 10 tháng 1 năm 2014 lúc 1:14 sáng. cdt 9 tháng 1 năm 2014 lúc 10:19 chiều. Tôi đã thử bảng tính trong OpenOffice nhưng nó không hoạt động. Có sử dụng macro hoặc các chức năng nhúng. Ravi 3 tháng 6 năm 2013 lúc 6:40 sáng. Bạn có thể xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể tính toán Tỷ lệ Rủi ro Miễn phí trong trường hợp cặp tiền tệ USDINR hoặc bất kỳ cặp khác nói chung. Peter ngày 28 tháng 5 năm 2013 lúc 7:54 chiều. tối đa ngày 24 tháng 5 năm 2013 lúc 8:51 sáng.

Chiến lược forex martingale hoạt động chào, một tập fpa forex trường quân sự tuyệt vời. Peter Ngày 30 tháng 4 năm 2013 lúc 9:38 chiều. ngày 28 tháng 4 năm 2013 lúc 9:05 chiều. hi, cảm ơn cho các bảng tính. Tuy nhiên, tôi gặp rắc rối khi tính P L khi hết hạn. Nó phải được làm bằng hai đường thẳng, tham gia vào giá đình công, phải không. nhưng tôi đã không nhận được điều đó. Ví dụ: nếu đặt giá đình công 9 đô la, phí bảo hiểm là 0.

91 đô la, P L với giá cơ bản là 7, 8, 9, 10 là 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, khi đó phải là 1,09, 0,09, 0,91, -0,91, không chính xác. Peter ngày 15 tháng 4 năm 2013 lúc 7:06 chiều. Mmm. sự biến động trung bình được đề cập trong ô B7 nhưng không được vẽ đồ thị. Tôi không muốn vẽ đồ thị vì nó sẽ chỉ là một đường kẻ phẳng trên biểu đồ. Ryan ngày 12 tháng 4 năm 2013 lúc 9:11 sáng. Xin lỗi, tôi đọc lại câu hỏi của tôi và nó đã gây nhầm lẫn. Tôi chỉ cần tự hỏi nếu có một cách để cũng ném vào Bình ổn Trung bình vào đồ thị. Peter Ngày 12 tháng 4 năm 2013 lúc 12:35 sáng. Ryan ngày 10 tháng 4 năm 2013 lúc 6:52 chiều.

Peter Ngày 21 tháng 3 năm 2013 lúc 6:35 sáng. Desmond ngày 21 tháng 3 năm 2013 lúc 3:16 sáng. tôi có thể biết các công thức trong bắt nguồn từ giá lý thuyết trong tab cơ bản. Peter Ngày 27 tháng 12 năm 2012 lúc 5:19 sáng.

Steve ngày 16 tháng 12 năm 2012 lúc 1:22 chiều. Bảng tính tuyệt vời - cảm ơn rất nhiều. Peter Ngày 29 tháng 10 năm 2012 lúc 11:05 chiều. Vlad vào ngày 29 tháng 10 năm 2012 lúc 9:43 chiều. Giá cổ phiếu 40. Lãi suất 3,0 Hết hạn trong 1. 0 tháng 0. Theta -2,06 -0,0056. Peter Ngày 4 tháng 6 năm 2012 lúc 12:34 sáng.

Sơ đồ trang web | Copyright ©