Armageddon forex ref wayne

armageddon forex ref wayne

Ví dụ, một số tùy chọn nhị phân có thể là chứng khoán. Theo luật chứng khoán liên bang, một công ty không được chào bán hoặc bán chứng khoán hợp pháp trừ khi chào bán và chào bán đã được đăng ký với SEC hoặc một trường hợp miễn đăng ký đó. Ví dụ, nếu các điều khoản của hợp đồng nhị phân cung cấp cho một khoản lợi nhuận cụ thể dựa trên giá của chứng khoán của công ty, hợp đồng quyền chọn nhị phân là một chứng khoán và không được chào bán hoặc bán mà không có đăng ký, trừ khi một sự miễn đăng ký là sẵn sàng.

Nếu không có đăng ký hoặc miễn chấp nhận thì việc cung cấp hoặc bán phiếu bầu nhị phân cho bạn sẽ là nhà cung cấp tín hiệu ngoại hối tốt nhất là gì hợp pháp.

Nếu bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp bởi nền tảng giao dịch quyền chọn binary là hoán đổi dựa trên thời điểm tốt nhất để giao dịch vàng trên ngoại hối mật, yêu cầu bổ sung sẽ được áp dụng.

Ngoài ra, một số sàn giao dịch quyền chọn nhị phân có thể hoạt động dưới dạng các đại lý môi giới không đăng ký. Người tham gia kinh doanh thực hiện giao dịch chứng khoán cho tài khoản của người khác ở Hoa Kỳ nói chung phải đăng ký với SEC như là một đại lý môi giới.

Nếu một nền tảng giao dịch quyền chọn giao dịch ngoại hối là gì phân đang chào mua hoặc bán chứng khoán, thực hiện các giao dịch trong chứng khoán, và hoặc nhận bồi thường theo giao dịch (như hoa hồng), nó có thể phải được đăng ký với SEC. để xác định liệu một nền tảng giao dịch cụ thể đã được đăng ký với SEC như là một đại lý môi giới, hãy truy cập BrokerCheck của FINRA. Một số sàn giao dịch quyền chọn binary cũng có thể hoạt động dưới hình thức các sàn giao dịch chứng khoán không đăng ký. Điều này có thể xảy ra nếu chúng phù hợp với đơn đặt hàng trong chứng khoán của nhiều người mua và người mua bằng cách sử dụng các phương pháp không được đưa ra.

Tuy nhiên, có trường hợp một người môi giới đăng ký với một hệ thống hoặc nền tảng thương mại có thể hợp pháp không có nghĩa vụ phải đăng ký như một sự trao đổi. Các yêu cầu đăng ký và quy định nhất định của CFTC.

Các tổ chức có thể bắt chước, chấp nhận chào hàng, đề nghị armageddon forex ref wayne tham biểu đồ đánh dấu forex các giao dịch quyền chọn hàng hóa (ví dụ như ngoại tệ, kim loại như vàng và bạc, và các sản phẩm nông nghiệp như lúa mỳ hoặc ngô) với công dân Hoa Kỳ, trừ khi các giao dịch quyền chọn đó được thực hiện trên một thị trường hợp đồng được chỉ định, một hội đồng quản trị được miễn thuế hoặc một ban thương mại nước ngoài thành thực hay được tiến hành với các khách hàng Mỹ có giá trị ròng vượt quá 5 triệu đô la.

Để xem danh sách trao đổi gần đây nhất được chỉ định làm thị trường hợp đồng, hãy kiểm tra trang web CFTC. Hiện tại chỉ có ba thị trường hợp đồng được chỉ định cung cấp các tùy chọn nhị phân ở Hoa Kỳ: Cantor Exchange LP; Chicago Mercantile Exchange, Inc; và Derivatives Exchange ở Bắc Mỹ.

Tất cả các thực thể khác cung cấp các tùy chọn nhị phân là giao dịch quyền chọn hàng hóa đang làm như vậy bất hợp pháp. Các đơn vị tiếp nhận yêu cầu đặt hàng cho các giao dịch quyền chọn hàng hoá và chấp nhận, trong số những thứ khác, tiền để đảm bảo, đảm bảo hoặc bảo đảm các giao dịch quyền chọn mặt hàng phải đăng ký như một Merchant Commission tương lai.

Các đơn vị hoạt động với tư cách là đối tác (nghĩa là họ đứng bên kia giao dịch từ khách hàng trái ngược với đơn đặt hàng phù hợp) cho các giao dịch quyền chọn ngoại tệ cho khách hàng có giá trị ròng dưới 5 triệu USD phải đăng ký như một Ngoại hối Bán lẻ Người buôn bán.

Do thiếu sự tuân thủ pháp luật, nếu bạn mua các lựa chọn nhị phân được cung cấp bởi những người hoặc các thực thể không được đăng ký hoặc phải tuân theo sự giám sát của một cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, bạn có thể không có đầy đủ lợi ích về các biện pháp bảo vệ chứng khoán liên bang và luật hàng hoá đã được đưa ra để bảo vệ các nhà đầu tư, vì một số biện pháp bảo vệ và khắc phục chỉ có sẵn trong bối cảnh đăng ký.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân có thể không có khả năng theo đuổi, một mình, một số biện pháp khắc phục sẵn có cho các dịch vụ không đăng ký. "Hãy nhớ rằng, nhiều thị trường lựa chọn nhị phân hoạt động thông qua các nền tảng giao dịch trên nền Internet không nhất thiết tuân thủ các yêu cầu quy định của Hoa Kỳ và có thể tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Đừng đầu tư vào cái gì mà bạn không hiểu. Nếu bạn không thể giải thích cơ hội đầu tư bằng một vài từ và trong một cách dễ hiểu, bạn có thể cần xem xét lại tiềm năng đầu tư.

Trước khi đầu tư vào các lựa chọn nhị phân, bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: 1. Kiểm tra để xem nếu nền tảng kinh doanh binary options đã đăng ký chào hàng và bán sản phẩm với SEC.

Việc đăng ký cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào các thông tin quan trọng về các điều khoản của sản phẩm được cung cấp. Bạn có thể sử dụng EDGAR để xác định liệu một tổ chức phát hành đã đăng ký chào bán và bán một sản phẩm cụ thể với SEC hay không. Kiểm tra để xem nếu các nền tảng kinh doanh tùy chọn nhị phân được đăng ký như là một trao đổi. Để xác định xem nền tảng này đã được đăng ký như một sàn giao dịch, bạn có thể kiểm tra trang web của SEC về Sở Giao dịch. Kiểm tra để xem nếu nền tảng giao dịch quyền chọn nhị phân là một thị trường hợp đồng được chỉ định.

Để xác định liệu một thực thể là một thị trường hợp đồng được chỉ định, bạn có thể kiểm tra trang web của CFTC. Cuối cùng, trước khi đầu tư, hãy sử dụng BrokerCheck của FINRA và Trung tâm Thông tin về Trạng thái Liên kết Quốc gia (BASIC) của Hiệp hội Tương lai Quốc gia để kiểm tra tình trạng đăng ký và nền tảng của bất kỳ công ty hay chuyên gia tài chính nào bạn đang cân nhắc.

Nếu bạn không thể xác minh được họ đã đăng ký, đừng giao dịch với họ, đừng cho họ tiền, và đừng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với họ. Phương pháp nhị phân một giờ phương pháp.sau khi thực hiện các lựa chọn nhị phân cho đến sự bất bình đẳng về biến đổi bất bình đẳng.

Hoặc 900 đô la: giá đình công và chỉ số tụt hậu so với chi phí nhập xuất khẩu, họ đã mất năm 2009. Tỷ lệ tốt nhất cho doanh nghiệp trong điều kiện suy thoái kinh tế: riginal double sr. Trong rất nhiều sự chú ý của người quản lý ngoại hối.

Sơ đồ trang web | Copyright ©